spelregels rondom een dekking

Als er belangstelling is om Scott in te zetten als dekreu, is de keuze in eerste instantie vaak gemaakt op zijn voorkomen en uiterlijk. Scott is inderdaad een mooie, trotse reu met een speels karakter.

Daarnaast gelden er nog meer spelregels. Wij volgen hierin het fokreglement van de Schotse Herder Vrienden en zijn soms nog strenger. Alles voor gezonde nakomelingen (voor zover dat mogelijk is). Hieronder worden ze puntsgewijs weergegeven.

Verwantschap: Genetisch dient er geen overeenkomst te zijn in de stamboom van de teef en Scott (Duke Château Mystique).

Heupuitslag: HD-A. De teef heeft een heuponderzoek gehad met de uitslag HD-A

ECVO-onderzoek: De teef heeft een actueel ECVO-onderzoek gehad en de uitslagen worden voorafgaand aan een eventuele dekking besproken. Scott krijgt jaarlijks een ECVO-onderzoek en is klinisch vrij van alle oogziekten.

PRA-DNA en DM-DNA: Aangezien Scott genetisch vrij is van de (in de huidige stand van de wetenschap bekende) genen die zowel kunnen lijden tot de ziekten Progressieve Retina Atrofie en Degeneratieve Myelopathie, hoeft het teefje hier niet op te worden getest. Echter, indien men met een pup uit het nest verder zou willen fokken, is het van belang om te weten of de nakomelingen genisch drager van het PRA of DM-gen kunnen zijn. Dan adviseren we wel om DNA-onderzoek bij de teef uit te voeren.

De dekking: De dekking kan alleen plaatsvinden als de teef er rijp voor is. Dat is niet altijd gemakkelijk te bepalen. Bij de ene teef is dit ongeveer 10 dagen na de eerste vloeiing en bij de andere teef kan dat wel dag 16 zijn. Om die reden vragen wij om het dektijdstip te laten bepalen door de dierenarts met een progesterontest.

Als dan alle voorbereidingen zijn gedaan, maken we een afspraak zodat de teef kan worden gedekt. Dit doen wij in alle rust in onze tuin waar de teef eerst lekker kan rondrennen. Bij slecht weer kan dit onder de veranda. 

Een geslaagde dekking neemt gemiddeld een 1/2 tot 1 uur in beslag, waarbij de honden circa 15 tot 20 minuten gekoppeld zijn. Het teefje wordt met een tussenpose van 1 dag totaal 2x gedekt. En dan is het afwachten.....

 
Wij hebben af en toe een nestje en fokken conform het reglement van de Schotse Herder Vrienden en Raad van Beheer.Contact

chateau-mystique Schoonhetenseweg 3
Mariënheem
8106 AZ
+31.0636553648

tcmjansen@hetnet.nl